3. Πώς σχηματίζεται η Ζώνη Αποκλεισμού;

3. Πώς σχηματίζεται η Ζώνη Αποκλεισμού;

Η ζώνη αποκλεισμού μεγαλώνει με τον χρόνο.

 

Αποκλεισμός Διαλυμένης Ουσίας, Εργαστήριο Pollack στο Vimeo..

Radiant Energy

Η εικόνα οφείλεται στον Gerald H. Pollack, PhD –Καθηγητή Βιομηχανικής στο πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον

Προκειμένου να παραχθεί έργο ή να υπάρξει κίνηση, απαιτείται ενέργεια.

Σε ποια μορφή ενέργειας οφείλεται η ανάπτυξη μιας ζώνης αποκλεισμού;

Μια ζώνη αποκλεισμού δημιουργείται από ενέργεια ακτινοβολίας (φως)

Κάθε πηγή φωτός κάνει τη ζώνη να επεκτείνεται.

Το φως παρέχει την ενέργεια για τη δημιουργία της ζώνης αποκλεισμού.

Το ορατό φως, καθώς και το μη ορατό φάσμα του φωτός, παράγει ζώνη αποκλεισμού στο νερό.

Το υπέρυθρο φως, με μήκος κύματος 270 nm, παράγει τη μεγαλύτερη ζώνη αποκλεισμού.

Αντιστρόφως, απουσία φωτός αναγκάζει τα μόρια του νερού από τη ζώνη αποκλεισμού να επιστρέψουν στην ουδέτερη, χαοτική κατάσταση του «κανονικού νερού».

Μπορείτε να δείτε βίντεο μ’ αυτό το πείραμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://faculty.washington.edu/ghp/research-themes/water-science/

Exclusion Zone Layers

IΗ φωτογραφία οφείλεται στον Gerald H. Pollack, PhD –Καθηγητή Βιομηχανικής στο πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον

Το μόριο του νερού είναι δίπολο

Από μόνο του έχει ουδέτερο φορτίο:

Οξυγόνο -2
Υδρογόνο +1

Δύο μόρια υδρογόνου παράγουν συνολικό φορτίο +2, οπότε, το μόριο του νερού ισορροπεί (δίπολο).

Προκειμένου να υπάρξει αρνητικό φορτίο και να δημιουργηθεί μια σταθερή ζώνη στο νερό που να μπορεί να διατηρήσει αυτό το φορτίο, κάτι πρέπει να αλλάξει.

Ο καθηγητής Pollack προτείνει την παρακάτω διάταξη των μορίων του νερού, σε εξαγωνικές στρώσεις, οι οποίες στοιβάζονται σε στρώματα.

Μια ομάδα μορίων νερού που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους κατ’ αυτόν τον τρόπο θα παρήγαγαν ένα αρνητικό φορτίο.

Exclusion Zone Layers

Ευγνωμοσύνη στον Gerald H. Pollack, PhD –Καθηγητή Βιομηχανικής στο πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον για την εικόνα.

Μια εξαγωνική δομή στρωμάτων διατεταγμένων μορίων νερού είναι εφικτή αν μοιράζονται λίγα άτομα υδρογόνου.

Η δομή των εξαγωνικών δακτυλίων μορίων νερού έχει ως αποτέλεσμα κάθε δακτύλιος να έχει συνολικό φορτίο -1.

Μια περιοχή δισεκατομμυρίων μορίων νερού που έχουν διαταχτεί κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εξηγούσε, επομένως, το πώς μια περιοχή νερού μπορεί να έχει και να διατηρεί αρνητικό φορτίο.

Hexagonal Water

Παγίδευση νερού από την υπο-μονάδα c της συνθάσης ΑΤΡ. Φωτογράφιση με χρήση περίθλασης ηλεκτρονίων. Η εικόνα των: McGeoch JE, McGeoch MW– J R Soc Interface (2008), Τμήμα Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Υπάρχουν άλλες αποδείξεις αυτής της δομής;

Βάσει έρευνας από τους McGeoch JE, McGeoch MW, Τμήμα Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ:

Στρώματα νερού που περιβάλλουν μια πρωτεΐνη φωτογραφήθηκαν με χρήση περίθλασης ηλεκτρονίων. Η εξαγωνική διάταξη του νερού είναι εμφανής.

Η πλήρης μελέτη μπορεί να βρεθεί στον σύνδεσμο:

http://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=2500151_rsif20071146f06&req=4

Περισσότερες αποδείξεις

Exclusion Zone Right Shift

Μια μικρή μετατόπιση των στρωμάτων μιας στοιβαγμένης ζώνης αποκλεισμού επιτρέπει τη σταθερή διατήρηση. Η εικόνα οφείλεται στον Gerald H. Pollack, PhD –Καθηγητή Βιομηχανικής στο πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον

Το νερό στη ζώνη αποκλεισμού είναι πυκνότερο και πιο πυκνά διατεταγμένο από το κανονικό νερό.
Η πιθανότητα δημιουργίας στοιβάδων προκύπτει μέσω μιας μικρής μετατόπισης της θέσης κάθε διαδοχικού στρώματος.
Exclusion Zone Helix

Αυτή η διάταξη επιτρέπει τη δημιουργία μιας ελικοειδούς δομής, η οποία θα μπορούσε να συσχετιστεί με τη βιολογία. Η μετατόπιση αυτή δεν είναι αναγκαστικά προς τα αριστερά ή τα δεξιά, αλλά μπορεί να είναι προς οποιαδήποτε από τις έξι κατευθύνσεις του εξάγωνου.

Μια τέτοια μετατόπιση θα επέτρεπε τη δημιουργία της ελικοειδούς δομής, που είναι πολύ οικεία στη βιολογία.

Υπάρχουν περισσότερες αποδείξεις που το υποστηρίζουν αυτό; Συνεχίστε την ανάγνωση.

 

Επόμενη Σελίδα >> 
<< Προηγούμενη Σελίδα

Εγγραφή στο Newsletter

This is a sample box, with some sample content in it.