5. Βιολογικές επιπτώσεις

Cell with EZ Water

Τα κύτταρα είναι γεμάτα με νερό της ζώνης αποκλεισμού (αρνητικού φορτίου).

5. Βιολογικές επιπτώσεις

Η ζώνη αποκλεισμού αναπτύσσεται γύρω από οργανική ύλη. Το περισσότερο νερό των κυττάρων είναι νερό ζώνης αποκλεισμού (ΖΑ). Τα κύτταρα είναι γεμάτα με νερό της ΖΑ (αρνητικό φορτίο). Το κύτταρο έχει αρνητικό ηλεκτρικό δυναμικό. Ένα άρρωστο κύτταρο έχει λιγότερο αρνητικό δυναμικό.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες:

«Σε όλες τις περιπτώσεις, ο ρυθμός και η έκταση της μεταφοράς ιόντων διά μέσου μεμβρανών επηρεάζεται όχι μόνο από τις συγκεντρώσεις των ιόντων στις δύο πλευρές της μεμβράνης, αλλά και από τη διαφορά δυναμικού (δηλαδή, του ηλεκτρικού δυναμικού) που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών της μεμβράνης» – Lodish H, Berk A, Zipursky SL, et al. Molecular Cell Biology. 4th edition. New York: W. H. Freeman; 2000. Section 15.4, Intracellular Ion Environment and Membrane Electric Potential. Διαθέσιμο από: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21627/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21627/

Sick Cell

Άρρωστο κύτταρο, λιγότερο νερό της ζώνης αποκλεισμού;


Molecular Cell Biology, 4th edition

Molecular Cell Biology,
4η έκδοση 

Σχετική δυνατότητα ενέργειας του κυττάρου σε σχέση με το μέγεθός του

«Το μέγεθος αυτού του ηλεκτρικού δυναμικού είναι περίπου 70 milli-volt (mV), με το εσωτερικό του κυττάρου να είναι πάντοτε αρνητικό σε σχέση με το εξωτερικό του. Αυτή η τιμή δεν μοιάζει μεγάλη, μέχρις ότου συνειδητοποιήσουμε ότι η μεμβράνη του πλάσματος έχει πάχος μόλις 3,5 nm. Επομένως, η διαβάθμιση του δυναμικού κατά μήκος της μεμβράνης του πλάσματος είναι 0,07 V ανά 3,5 x 10-7 cm, δηλαδή 200.000 volt ανά εκατοστό! Προκειμένου να εκτιμήσετε τι σημαίνει αυτό, σκεφτείτε ότι οι γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης χρησιμοποιούν διαβαθμίσεις της τάξεως των 200.000 volt ανά χιλιόμετρο!»

Χρησιμοποιεί η βιολογία ενέργεια ακτινοβολίας;

Η καρδιά είναι υπεύθυνη για την άντληση του αίματος διά μέσου των αρτηριών και των φλεβών. Όταν φτάνουμε στα τριχοειδή αγγεία, έχουμε ένα δίλημμα. Τα κύτταρα του αίματος είναι μεγαλύτερα από ορισμένες τριχοειδής φλέβες. Ως συνέπεια, θα έπρεπε να υπάρχει μεγάλη αντίσταση στη ροή τους. Η πίεση του αίματος που δημιουργείται από την καρδιά είναι αρκετές τάξεις μεγέθους μικρότερη από αυτή που θα δικαιολογούσε τη ρύθμιση της ροής διά μέσου των τριχοειδών αγγείων. Παίζει, μήπως, η ενέργεια ακτινοβολίας κάποιον ρόλο για τη σωστή κυκλοφορία;

Body Radiant Energy

Επηρεάζει η ενέργεια της ακτινοβολίας την σωστή κυκλοφορία;


Capillaries

Κύτταρα του αίματος που στριμώχνονται μέσα στα τριχοειδή αγγεία.*

Η ροή του αίματος επηρεάζεται από τη ζώνη αποκλεισμού

Είναι ήδη πολύ γνωστό ότι η ροή του αίματος επηρεάζεται από την υπέρυθρη ακτινοβολία. Αυτή χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες είτε για την ενίσχυση είτε για την παρεμπόδιση της ροής του αίματος προς μέρη του σώματος, υπό τη μορφή θερμότητας ή ψύχους. Η θερμότητα μεταφέρεται μέσω της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Μια κοινή παρανόηση είναι το ότι η θερμότητα κάνει τα τριχοειδή αγγεία να «διογκώνονται». Αυτή η αντίληψη αποτυγχάνει όταν εξετάσει κανείς το γεγονός ότι μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά λίγους βαθμούς δεν προκαλεί κάποια διόγκωση των τριχοειδών αγγείων επαρκή για την ενίσχυση της ροής του αίματος. Από την άλλη, η δημιουργία μιας διαφοράς δυναμικού όντως παρέχει τη δύναμη που έχει την ικανότητα να ωθήσει περαιτέρω το αίμα.

*Η εικόνα οφείλεται στον Gerald H. Pollack, PhD –Καθηγητή Βιομηχανηικής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον

 

Επόμενη Σελίδα >>
<< Προηγούμενη Σελίδα

Εγγραφή στο Newsletter

This is a sample box, with some sample content in it.