7. Άλλες εξελίξεις αναφορικά με το νερό και την υγεία.

7. Άλλες εξελίξεις αναφορικά με το νερό και την υγεία.

 

D&Y LaboratoriesΤα Εργαστήρια D&Y ειδικεύονται σε εξελιγμένες έρευνες για το νερό.

Κατά τα τελευταία 15 χρόνια, έχουν επιτύχει πολλές εξελίξεις.

Μια απ’ αυτές τις εξελίξεις ήταν η ανακάλυψη του σταθερού συμπλέγματος νερού.

Ένα σταθερό σύμπλεγμα νερού είναι ένα έντονα φορτισμένο σωματίδιο που αποτελείται από αρκετά μόρια Η2Ο που σχηματίζουν μια στερεή μονάδα σε θερμοκρασία δωματίου.

Τα σταθερά συμπλέγματα νερού έχουν την ίδια διπολική φύση με αυτή των μεμονωμένων μορίων νερού.

Το δίπολο του σταθερού συμπλέγματος νερού, ωστόσο, είναι πολύ μεγαλύτερο από το δίπολο ενός μεμονωμένου μορίου νερού.

Λόγω του μεγαλύτερου δυναμικού του φορτίου που περιέχει, είναι ικανό να παράγει ένα πολύ εντονότερο φαινόμενο από το κανονικό νερό ή και από οποιοδήποτε άλλο ενεργοποιημένο νερό.

Τα σταθερά συμπλέγματα νερού φαίνεται ότι επηρεάζουν ταχύτατα την αποκατάσταση του σωστού ηλεκτρικού δυναμικού στα κύτταρα του αίματος

Live Blood Analysis

Ανάλυση Ζωντανού Αίματος

.

Στην αριστερή εικόνα, βλέπουμε τα ερυθρά αιμοσφαίρια να στοιβάζονται. Αυτό το φαινόμενο πιθανώς προκαλείται από μια εξασθένηση του ηλεκτρικού δυναμικού μέσα στα κύτταρα.

Είκοσι λεπτά μετά από τη χορήγηση σταθερών συμπλεγμάτων νερού, λαμβάνεται ένα άλλο δείγμα το οποίο και εξετάζεται (δεξιά εικόνα). Βλέπουμε τώρα μια αισθητή αλλαγή. Τα κύτταρα του αίματος έχουν επανέλθει στη φυσιολογική τους κατάσταση.

Η ταχύτητα επανόδου, φυσικά, ποικίλει από ασθενή σε ασθενή.

Γενικώς, παρατηρούνται παρόμοια αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου.

Δείγματα αίματος ενός διαβητικού ασθενή μετά από περίοδο 3 μηνών.

Diabetic Patient

Η επάνω εικόνα δείχνει την κατάσταση των κυττάρων του αίματος του υποκειμένου πριν από την έναρξη αυτού του προγράμματος. Η κάτω εικόνα δείχνει την κατάσταση των κυττάρων του αίματος του ιδίου υποκειμένου μετά από 3 μήνες στο πρόγραμμα.

Συνεχής ημερήσια χορήγηση σταθερών συμπλεγμάτων νερού για μια περίοδο τριών μηνών:

Η επάνω εικόνα δείχνει την κατάσταση των κυττάρων του αίματος του υποκειμένου πριν από την έναρξη αυτού του προγράμματος.

Η κάτω εικόνα δείχνει την κατάσταση των κυττάρων του αίματος του υποκειμένου μετά από 3 μήνες στο πρόγραμμα.

Μια μελέτη που έγινε σε μια ομάδα διαβητικών ασθενών στο Μεξικό ανέφερε βελτιώσεις σε κάθε ασθενή.

Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις υπήρξαν εμφανείς σε ασθενείς οι οποίοι ακολουθούσαν παράλληλα συμβουλές για σωστή διατροφή. Παρατηρήθηκε ότι ακόμα και εκείνοι που παραβίασαν τη δίαιτά τους βελτιώθηκαν, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό.

Thermal Imaging

Πριν και μετά τη λήψη Double Helix Water. Η Εικόνα Οφείλεται στα Εργαστήρια D&Y.

.

Θερμοφωτογράφιση δείχνει επίσης ταχύτατες αλλαγής στη φυσιολογία.

Η θερμοφωτογράφιση χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αλλαγών στη φυσιολογία.

Γενικώς, οι άρρωστες περιοχές του σώματος είναι θερμότερες από τις υγιείς. Αυτό φαίνεται να είναι φυσιολογικό, αφού οι άρρωστες περιοχές συνήθως φλεγμαίνουν.

Εκατοντάδες θερμοφωτογραφιών έχουν ληφθεί πριν και μετά από τη χορήγηση σταθερών συμπλεγμάτων νερού.

Συνήθως, παρατηρείται μια ταχύτατη ομαλοποίηση της θερμοκρασίας του αίματος. Και ενώ οι θερμοκρασίες επανέρχονται σε αυξημένα επίπεδο, μέχρις ότου επιτευχθεί η υγεία του ατόμου, φαίνεται να συμβαίνει μια επιταχυνόμενη επάνοδος στην κατάσταση υγείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα εξαφανίζονται τελείως με τη συνεχιζόμενη λήψη σταθερών συμπλεγμάτων νερού.

Αρθρίτιδες

Θερμοφωτογράφιση ενός υποκειμένου με σοβαρές αρθροπάθειες:

Οι αρθροπάθειες φαίνεται ότι ανταποκρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά στα σταθερά συμπλέγματα νερού. Θερμοφωτογράφιση πριν και μετά τη χρήση τους δείχνει δραστική αλλαγή των περιοχών με φλεγμονή.

Υπάρχουν πολλές ανέκδοτες πληροφορίες σχετικά με την καταπολέμηση αυτής της πάθησης με τη χρήση των σταθερών συμπλεγμάτων νερού.

Μια λογική ερμηνεία του γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό παρουσιάζεται με τη θεωρία του Δρ. Pollack σχετικά με την τριβή των αρθρώσεων (βλέπε επόμενη σελίδα).

Arthritic Conditions

Πριν από τη λήψη Σταθερών Συμπλεγμάτων Νερού


Arthritic Condition after DHW

Μετά από τη λήψη Σταθερών Συμπλεγμάτων Νερού

 

Επόμενη Σελίδα >>
<< Προηγούμενη Σελίδα

Εγγραφή στο Newsletter

This is a sample box, with some sample content in it.